SAIA, n.o.

Ukončené programy

Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania - Finančný mechanizmus EHP / Nórsky finančný mechanizmus
Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania vznikol s cieľom posilniť bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu v oblasti vzdelávania medzi Slovenskom a inštitúciami v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. Možnosť predkladať projekty a žiadať o granty mali v dvoch výzvach všetky typy slovenských stredných a vysokých škôl v spolupráci s partnermi v cieľových krajinách. Maximálna dĺžka projektov je 27 mesiacov. Stredné školy mohli získať grant v max. výške 50 000 EUR a vysoké školy v max. výške 150 000 EUR v rámci dvoch výziev na predkladanie projektov. Prvé projekty predložené slovenskými strednými a vysokými školami boli schválené v júni 2008. Program končí v apríli 2011. Fond NIL je financovaný vládami Nórska, Islandu a Lichtenštajnska v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. SAIA má vo fonde úlohu sprostredkovateľa.

Posledná aktualizácia: 12.05.2012