SAIA, n.o.

Central European University in Budapest

Central European University (CEU) - Stredoeurópska univerzita so sídlom v Budapešti je medzinárodne uznávaná inštitúcia ďalšieho vzdelávania v oblasti spoločenských a humanitných vied. V roku 1991 ju založil George Soros, americký filantrop maďarského pôvodu.

Všetky vzdelávacie programy v oblasti spoločenských a humanitných vied, obchodu, ekonómie, environmentálnych vied a stratégií, práva, kognitívnych vied a matematiky sú vyučované v anglickom jazyku. Univerzita získala akreditáciu v USA aj v Maďarsku.

Aktuality

Štipendiá na postgraduálne štúdium - MA, PhD, LLM, SJD

Špeciálne grantové programy pre študentov magisterského štúdia, doktorandov a vysokoškolských učiteľov

Posledná aktualizácia: 20.04.2017