SAIA, n.o.

EGYPT

Na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vyššieho vzdelávania a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky boli k dátumu uzávierky doručené 4 žiadosti o štipendium na 3-mesačný študijný pobyt v Egypte. Keďže počet podaných žiadostí bez formálnych nedostatkov neprevyšoval počet možných schválených štipendistov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nominovalo na študijné pobyty nasledujúce uchádzačky:

  • 3- až 5-mesačný študijný pobyt (čl. 3 Programu spolupráce):

Bc. Ivana Eliašová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 1. ročník, nástup október 2016 – 3 mesiace;

Bc. Natália Kaisová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 1. ročník, nástup september 2016 – 3 mesiace;

Bc. Laura Lexmaulová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 1. ročník, nástup október 2016 – 3 mesiace;

Bc. Simona Nemogová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 1. ročník, nástup október 2016 – 3 mesiace.

 

SAIA, n. o., zabezpečuje program po administratívnej stránke. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce  Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/5937 4606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Posledná aktualizácia: 15.03.2016