SAIA, n.o.

INDIA

Na základe ponuky indickej vlády na ročný štipendijný pobyt v Central Institute of Hindi v Agre k dátumu uzávierky doručená 1 žiadosť:

1.) Mgr. Miroslav Fečík.

Keďže doručená žiadosť bola bez formálnych nedostatkov a výber kandidáta na uvedenú štipendijnú ponuku je v kompetencii indického veľvyslanectva boli podkladové materiály uchádzača so súhlasom zodpovedného pracovníka Ministerstva školstva, výskumu a športu SR odoslané na veľvyslanectvo Indie v Bratislave.

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje prijímanie žiadostí na danú štipendijnú ponuku. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď veľvyslanectvu Indie alebo priamo na adresu uchádzača.

Posledná aktualizácia: 03.05.2016