SAIA, n.o.

IZRAEL

Komisia dňa 15. decembra 2015  na základe posúdenia materiálov a osobných pohovorov s 5 uchádzačmi (2 na študijný alebo výskumný pobyt a 3 na letný jazykový kurz v lete 2016) odporučila:

Kandidátka na jazykový kurz:

  1. Mgr. Ľuboslava Šefčíková, absolvent VŠ, zamestnanec neziskovej organizácie DEPAUL Slovensko

Náhradník na jazykový kurz:

  1. Michal Vlk, študent, 2. ročník, Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika

Kandidátka na študijný alebo výskumný pobyt: 

   1. Mgr. Denisa Nešťáková, doktorand, 2. ročník, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia oznámi schváleným uchádzačom Ministerstvo zahraničných veci Štátu Izrael buď priamo alebo prostredníctvom Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR do leta 2016.

Upozornenie: Cestovné bude hradené len študentom slovenských vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 17.12.2015