SAIA, n.o.

KÓREA

Dňa 18. marca 2016 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Kórejskej republiky odporučila nasledovných uchádzačov:

Zoznam odporučených kandidátov na celé štúdium (v poradí odporučenom výberovou komisiou):

1) Nina  Weidlerová,  Univerzita Komenského v Bratislave - celé magisterské štúdium;

2) Martin Franzen,  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave - celé doktorandské štúdium.

Náhradník:

1) Karolína  Juríková,  Paneurópska vysoká škola v Bratislave - celé magisterské štúdium.

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Veľvyslanectvu Kórejskej republiky v Bratislave alebo priamo na adresu uchádzača.

Posledná aktualizácia: 24.03.2017