SAIA, n.o.

RUSKÁ FEDERÁCIA - MGIMO

Dňa 2. júna 2016 zasadala výberová komisia pre výber štipendistov na celé vysokoškolské štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (MGIMO) v Moskve od akademického roka 2016 – 2017. Výberová komisia na základe osobných pohovorov a predložených materiálov odporučila dvoch uchádzačov na čiastkové štipendium na celé bakalárske štúdium a dvoch náhradníkov.

 

Odporučení uchádzači:

Por. číslo

Meno

Priezvisko

Názov školy

Názov fakulty na MGIMO

1.

 Michal

 Valent

The Hague University of Applied Sciences

 Fakulta medzinárodných vzťahov

2.

 Katarína

 Holjenčíková

MGIMO

 Fakulta medzinárodných vzťahov

 

Náhradníci v poradí určenom výberovou komisiou:

Por. číslo

Meno

Priezvisko

Názov školy

Názov fakulty na MGIMO

1.

 Matúš

 Radič

 Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava

 Fakulta medzinárodných vzťahov

2.

 Mário

 Šimončík

Trnavská univerzita v Trnave

 Fakulta medzinárodných vzťahov

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Veľvyslanectvu SR v Ruskej federácii alebo Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.


Posledná aktualizácia: 06.06.2016