SAIA, n.o.

BIELORUSKO

Dňa 20. apríla 2017 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty udeľované na základe Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky na akademický rok 2017/2018a na základe predložených materiálov odporučila nasledovných uchádzačov:  

 

  • 1- až 2-semestrálny študijný pobyt:

 

P. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Názov VŠ

Fakulta

Ročník

1

 

 Simona

 Beľaková

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 Filozofická fakulta

 3.

2

 Bc.

 Veronika

 Csanakyová

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 Filozofická fakulta

 1.

3

 

 Alexandra

 Grocká

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 Filozofická fakulta

 3.

4

 Bc.

 Lucia

 Kleinová

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 Filozofická fakulta

 1.

5

 Bc.

 Richard

 Rakovan

 Ekonomická univerzita v Bratislave

 Fakulta medzinárodných vzťahov

 1.

 


  • kurz bieloruského jazyka:

 

P. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Názov VŠ

Fakulta

Ročník

1

 Bc

 Mária

 Kozáková

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 Filozofická fakulta

 1.

2

 Bc.

 Lukáš

 Šabík

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 Filozofická fakulta

 1.

3

 Mgr.

 Alena

 Záborská

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 Filozofická fakulta

 2.

 

Náhradník:

P. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Názov VŠ

Fakulta

Ročník

1

 Mgr.

 Linda

 Pavelková

 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 2.

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečujeOdbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Stromová 9, 831 01 Bratislava) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

 

Posledná aktualizácia: 26.04.2017