SAIA, n.o.

ČÍNA

Dňa 8. marca 2017 zasadala výberová komisia pre štipendiá udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky a na základe osobného pohovoru a predložených materiálov odporučila uchádzačov uvedených v tabuľke. Ku dňu uzávierky bolo spolu podaných 23 žiadostí, z toho 22 uchádzačov splnilo formálne požiadavky a zúčastnilo sa výberového pohovoru.

 

Odporučení kandidáti (15):

 

  Meno Priezvisko Názov školy Študijný program Ročník
1  Tatiana   Benčatová  Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta  Východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk)  1./ 1. stupeň
2  Šimon  Dlhopolček  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta  Sinológia  2./ 1. stupeň
3  Kristína  Gavendová  Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta  Východoázijské jazyky a kultúry so zameraním na čínsky jazyk  1./ 1. stupeň
4  Martina  Gdovinová  Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta  Východoázijské jazyky a kultúry (zameranie: čínsky jazyk a kultúra)  3./ 1. stupeň
5  Lukáš  Hafera  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta  Čínska filológia  4./ 1. stupeň
6  Lukrécia Sarah  Hašková  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta  Anglická filológia - čínska filológia  2./ 1. stupeň
7  Zuzana  Hlavačková  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta  Čínská filologie jednooborové studium  2./ 1. stupeň
8  Kamila  Kandravá  Univerzita Komenského v Bratislave  Východoázijské jazyky a kultúra  1./ 1. stupeň
9  Tatiana   Koleková  Univerzita Komenského v Bratislave  Východoázijské jazyky a kultúry  3./ 1. stupeň
10  Natália  Lipková  Univerzita Komenského v Bratislave  Východoázijské jazyky a kultúry - Čínsky jazyk a kultúra  1./ 1. stupeň
11  Ondrej  Pinčik  Univerzita Komenského v Bratislave  Východoázijské jazyky a kultúry  1./ 1. stupeň
12  Táňa  Ramšáková  Univerzita Komenského v Bratislave  Východoázijské kultúry a jazyky (zameranie na čínsky jazyk a kultúru)  3./ 1. stupeň
13  Bc. Nikoleta  Ruttkayová  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta  Čínska filológia  1./ 2. stupeň
14  Ján  Slašťan  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta  Čínska filológia  4./ 1. stupeň
15  Mária  Streďanská  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta  Sinológia  4./ 1. stupeň

 

 Náhradníci (v poradí stanovenom komisiou):

 

  Meno Priezvisko Názov školy Študijný program Ročník
       1  Lucia  Ďurajková  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta  Anglická a čínska filológia  4./ 1. stupeň
 2  Martina  Tarajčáková  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta  Čínska filológia, Ruská filológia  2./ 1. stupeň

 

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Oddelenie rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Posledná aktualizácia: 08.03.2017