SAIA, n.o.

KÓREA

Dňa 22. marca 2017 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Kórejskej republiky odporučila nasledovných uchádzačov:

Zoznam odporučených kandidátov na celé štúdium (v poradí odporučenom výberovou komisiou):

1. Bc. Zuzana Palušová, Univerzita Komenského v Bratislave - celé magisterské štúdium

2. BSc Slavomír Major, Lund University, Švédsko - celé doktorandské štúdium

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Veľvyslanectvu Kórejskej republiky v Bratislave alebo priamo na adresu uchádzača.

Posledná aktualizácia: 24.03.2017