SAIA, n.o.

RUSKÁ FEDERÁCIA - MGIMO

Dňa 30. mája 2017 zasadala výberová komisia pre výber štipendistov na celé vysokoškolské štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (MGIMO) v Moskve od akademického roka 2017 – 2018. Výberová komisia na základe osobných pohovorov a predložených materiálov odporučila dvoch uchádzačov na čiastkové štipendium na celé bakalárske štúdium a jedného náhradníka.

 

Odporučení kandidáti:

 

Por. č.

Meno

Priezvisko

Názov školy/VŠ

Fakulta MGIMO

1.

 Juraj

 Guba

 Ekonomická univerzita v Bratislave

 Fakulta medzinárodných ekonomických vzťahov

2.

 Barbora

 Perinajová

 Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin

 Fakulta medzinárodných vzťahov

 

Náhradníčka:

 

Por. č.

Meno

Priezvisko

Názov školy/VŠ

Fakulta MGIMO

1.

 Nikoletta

 Poláková

absolvent

 Medzinárodná žurnalistika

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Veľvyslanectvu SR v Ruskej federácii alebo Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

Posledná aktualizácia: 02.06.2017