SAIA, n.o.

ČÍNA

Dňa 12. marca 2019 zasadala výberová komisia pre štipendiá udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky a na základe osobného pohovoru a predložených materiálov odporučila uchádzačov uvedených v tabuľke. 

 Odporučení uchádzači:

-          v oblasti sinológie a čínskych štúdií – celkom 13:

P. č.

Meno

Priezvisko

Status

Študijný program

Domáca univerzita a fakulta

Ročník

1

 Barbora

 Hricová

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Východoázijské jazyky a kultúry

 Univerzita Komenského v Bratislave,  Filozofická fakulta

 3.

2

 Eva

 Vráblová

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Východoázijské jazyky  kultúry so zameraním na čínsky jazyk

 Univerzita Komenského v Bratislave,  Filozofická fakulta

 1.

3

 Marianna

 Hýroššová

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Východoázijske jazyky a kultúry - čínsky jazyk

 Univerzita Komenského v Bratislave,  Filozofická fakulta

 3.

4

 Katarína

 Gardášová

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Východoázijské jazyky a kultúry - čínsky jazyk

 Univerzita Komenského v Bratislave,  Filozofická fakulta

 3.

5

 Natália

 Lipková

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Východoázijské jazyky a kultúry so zameraním na čínsky jazyk

 Univerzita Komenského v Bratislave,  Filozofická fakulta

 3.

6

 Adriana

 Levčíková

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Východoázijské jazyky a kultúry - Čínsky jazyk

 Univerzita Komenského v Bratislave,  Filozofická fakulta

 3.

7

 Zuzana

 Vančová

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Východoázijské jazyky a kultúry (čínsky jazyk)

 Univerzita Komenského v Bratislave,  Filozofická fakulta

 3.

8

 Paula

 Kulichová

 študent vysokej školy 2. stupňa

 Východoázijské jazyky a kultúry - sinológia

 Univerzita Komenského v Bratislave,  Filozofická fakulta

 1.

9

 Kristína

 Dolinajová

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Anglická filológia a Čínska filológia

 Univerzita Palackého v Olomouci

 2.

10

 Silvia

 Dřízhalová

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Filologie

Univerzita Karlova Filologie

 2.

11

 Anežka

 Pitoňáková

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Čínska filológia - Aplikované ekonomické štúdia

 Univerzita Palackého v Olomouci

 2.

12

 Anna

 Schindlerová

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Čínska filológia

 Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta

 2.

13

 Celia Andrea

 Kňazovická

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Čínska filológia-Anglická filológia

 Univerzita Palackého

 2.

 

-          v oblasti medicíny – celkom 1:

P. č.

Meno

Priezvisko

Status

Študijný program

Domáca univerzita a fakulta

Ročník

1

 Andrej

 Senovský

 študent vysokej školy 1. stupňa

 MBBS (An English-Taught Undergraduate Medical Program)

 Shanghai Medical College of Fudan University

 1.

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,

e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

 

 

Posledná aktualizácia: 26.03.2019