SAIA, n.o.

RUSKÁ FEDERÁCIA - MGIMO

 

RUSKÁ FEDERÁCIA - MGIMO

Dňa 30. mája 2019 zasadala výberová komisia pre výber štipendistov na celé vysokoškolské štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (MGIMO) v Moskve od akademického roka 2019 – 2020. Výberová komisia na základe osobných pohovorov a predložených materiálov odporučila dvoch uchádzačov na čiastkové štipendium na celé bakalárske štúdium a dvoch náhradníkov.

 

Odporučení kandidáti (v poradí odporučenom výberovou komisiou):

Por. č.

Meno

Priezvisko

Názov školy/VŠ

Názov fakulty na MGIMO

1

 Kristína

 Telepčáková

 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu, Humenné

Fakulta medzinárodného práva

2

 Alexander

 Slovík

 Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov MGIMO

Fakulta medzinárodných vzťahov

 

Náhradníci (v poradí odporučenom výberovou komisiou):

Por. č.

Meno

Priezvisko

Názov školy/VŠ

Názov fakulty na MGIMO

1

 Samuel

 Štefánik

 Súkromné bilingválne gymnázium, Česká, Bratislava

 Fakulta medzinárodných vzťahov

2

 Karolína

 Viselková

 Gymnázium,Ul. 17. novembra 1180,Topoľčany

 Fakulta medzinárodného práva

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Veľvyslanectvu SR v Ruskej federácii alebo Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

 

Posledná aktualizácia: 06.06.2019