SAIA, n.o.

KÓREA

Dňa 20. marca 2019 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Kórejskej republiky odporučila nasledovných uchádzačov:

Zoznam odporučených kandidátov na celé štúdium (v poradí odporučenom výberovou komisiou):

P. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Univerzita

Plánované štúdium

1

 Bc.

 Martina

 Šabľová

 Metropolitní Univerzita Praha

celé magisterské štúdium

2

 

 Kristián

 Kuzmiak

 Univerzita Palackého v Olomouci

celé magisterské štúdium

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Veľvyslanectvu Kórejskej republiky v Bratislave alebo priamo na adresu uchádzača.

Posledná aktualizácia: 26.03.2019