SAIA, n.o.

BELGICKO

Výberová komisia pre štipendijné pobyty do Belgicka v školskom roku 2011/2012 zasadala 22. marca 2011 a na základe podkladových materiálov uchádzačov odporučila:


Flámske spoločenstvo

Štipendiá na základe Programu spolupráce v oblasti školstva medzi Ministerstvom školstva a vedy SR a Ministerstvom  školstva Flámskeho spoločenstva Belgického kráľovstva

Počet uchádzačov na výskumný pobyt: 2

Odporúčaní uchádzači (podľa čl. 13.3. Programu spolupráce):

  • 3-mesačný výskumný pobyt
  1. Ing. Vojtech Chmelík, doktorand 2.ročníka, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave; Katholieke Universiteit Leuven
  2. Mgr. Peter Švík, doktorand 4.ročníka, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, externá vzdelávacia inštitúcia Historický ústav SAV; Katholieke Universiteit Leuven

 

Francúzske spoločenstvo

Štipendiá na základe Programu spolupráce v oblasti školstva, vedy a kultúry

Počet uchádzačov na štipendijný pobyt: 4

Odporúčaní uchádzači (podľa čl. 2 Programu spolupráce):

  • Stáž pre (budúcich) učiteľov francúzskeho jazyka: Université de Liège

Mgr. Juliána Karahutová, učiteľ strednej školy, Gymnázium Leonarda Stockela

Náhradníčka:

Mgr. Jolana Kubišová, učiteľ základnej školy, ZŠ Nábrežná

 

  • Letný jazykový kurz v oblasti medzinárodných vzťahov: Université de Mons

Komisia v tejto kategórii neodporučila žiadneho uchádzača

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Sekcia medzinárodnej spolupráce, Mgr. Jana Rybárikova,  telefón: 59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Posledná aktualizácia: 27.04.2011