SAIA, n.o.

BULHARSKO

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharska na letný jazykový kurz, môže Slovensko nominovať 5 uchádzačov, z ktorých bulharská strana vyberie uchádzačov, ktorým udelí štipendium. Keďže o štipendium si podali žiadosť 3 uchádzači Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nominovalo 3 študentky :

 

Anna Kiššová – Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 3. ročník bakalárskeho štúdia

Andrea Christová - Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 1. ročník bakalárskeho štúdia

Petra Švardová – Université Paris IV- Sorbonne, Katedra slovanských štúdií, master CIMER, 1. ročínk magisterského štúdia

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR,  Sekcia medzinárodnej spolupráce, Mgr. Jana Rybárikova,  telefón: 59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Posledná aktualizácia: 02.05.2011