SAIA, n.o.

ČESKO

Počet uchádzačov na semestrálny študijný pobyt: 47

Počet uchádzačov na letnú školu slovanských štúdií: 8

 

Kvóta: 35 miest na 5 mesačný semestrálny pobyt

4 miesta na letnú školu slovanských štúdií

 

Výberová komisia zasadala 16. marca 2011 a na základe podkladových materiálov uchádzačov odporučila:

Odporúčaní kandidáti:

a/ semestrálne pobyty (podľa článku čl. 7 Protokolu spolupráce)

 

 1. Mgr. Kamila Beňová, doktorand 2.ročníka, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 2. Ing. Andrej Budai, doktorand 2.ročníka, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
 3. Lucia Cisková, študent 4.ročníka, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 4. Lenka Čurillová, študentka 3.ročníka, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
 5. Martina Doričová, študentka 2.ročníka, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 6. Mgr. Stanislav Ďurek, doktorand  2.ročníka, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 7. Pavol Gajdoš, študent 2.ročníka, Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
 8. Martin Guoth, študent 3.ročníka,  Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
 9. Bc. Eva Holasová, študentka 1.ročníka 2.stupňa, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 10. Juliána Chomová, študentka 4.ročníka, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 11. Samuel Jezný, študent 2.ročníka, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 12. Bc. Zuzana Kalická, študentka 1.ročníka 2.stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 13. Bc. Mária Kánová, študentka 1.ročníka 2.stupňa, Divadelná fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 14. Jana Karaffová, študentka 3.ročníka, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 15. Juraj Kedro, študent 3.ročníka, Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 16. Andrea Kicková, študenka 4.ročníka, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 17. Bc. Ivana Kohlhammerová, študentka 1.ročníka 2. stupňa, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici
 18. Martin Kováč, študent 2.ročníka, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 19. Adrián Kozák, študent 3.ročníka, Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita v Žiline
 20. Monika Kožurková, študentka 3.ročníka, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
 21. Mgr. Katarína Krellová, doktorand 1.ročníka 2.stupňa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 22. Lucia Lejková, študentka 3.ročníka, Divadelná fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 23. Mgr. Silvia Lieskovská, doktorand 2.ročníka, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 24. Michal Machciník, študent 2.ročníka,Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach
 25. Andrej Matis, študent 3.ročníka, Hudobná a tanečná fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 26. Mgr. Jana Michalčíková, doktorand 2.ročníka, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
 27. Michaela Mohauptová, študent 3.ročníka, Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita v Žiline
 28. Štefánia Polovková, študent 3.ročníka, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
 29. Bc. Gabriela Remišová, študent 1.ročníka 2.stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 30. Mgr. Mária Smetanová, doktorand 2.ročníka, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
 31. Denisa Stanislavová, študent 4.ročníka, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 32. Lenka Šturmankinová, študent 2.ročníka, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 33. Mgr. Júlia Urbanová, doktorand 1.ročníka, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
 34. Bc. Andrea Uváčková, 1.ročníka 2.stupňa, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 35. Dominika Vlčková, študent 2.ročníka, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Náhradníci (podľa poradia určeného výberovou komisiou):

 1. Miroslav Kleban, študent 4.ročníka, Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach
 2. Viktória Husovcová, študentka 2.ročníka, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
 3. Zuzana Kapustová, študentka 3.ročníka, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave

 

b/ letná škola slovanských štúdií (podľa článku čl. 8 Protokolu spolupráce)

Olomouc:

 1. Gabriela Hlavová, študent 3.ročníka, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Praha:

 1. Mgr. Michaela Dziváková, PhD., učiteľ vysokej školy, Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave
 2. Bc. Eliška Gunišová, študent 1.ročníka 2.stupňa, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

Náhradníci (podľa poradia určeného výberovou komisiou):

 1. Mgr. Irina Dulebová, učiteľ vysokej školy, Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave
 2. Daniela Matulová, študentka 3.ročníka, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Sekcia medzinárodnej spolupráce, Mgr. Jana Rybárikova,  telefón: 59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Dekrét o udelení štipendia na semestrálne pobyty zašle uchádzačom Dům zahraničních služeb ČR v mesiacoch máj-júl. http://www.dzs.cz/

Posledná aktualizácia: 06.09.2011