SAIA, n.o.

CHORVÁTSKO

Počet uchádzačov na študijný pobyt: 5

Počet uchádzačov na letný jazykový kurz: 6

 

Kvóta:

15 mesiacov ročne na časť vysokoškolského štúdia prvého a druhého stupňa v trvaní minimálne 4 mesiace, v prípade doktorandského štúdia v trvaní minimálne 1 mesiac

2 štipendiá na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry

 

Výberová komisia zasadala 16. marca 2011 a na základe podkladových materiálov uchádzačov odporučila:

Odporúčaní kandidáti:

a/ študijné pobyty (v zmysle článku 5 Programu spolupráce)

 

  1. Lýdia Galisová, študentka 1.ročníka, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  2. Marianna Kamenická, študentka  1.ročníka, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  3. Bc. Kristína Poláčková, študentka 1.ročníka 2.stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Náhradník:

  1. Róbert  Škuta, študent 1.ročníka, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

b/ letný kurz chorvátskeho jazyka (v zmysle článku 10 Programu spolupráce)

 

  1. Bc. Veronika Grachová, študentka 1.ročníka 2. Stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  2. Muc Mária Lukáčová, študentka 5.ročníka, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Náhradník:

  1. Mgr. Daniela Kurucová, doktorand 1.ročníka, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Sekcia medzinárodnej spolupráce, Mgr. Jana Rybárikova,  telefón: 59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Posledná aktualizácia: 22.03.2011