SAIA, n.o.

ČÍNA

Výberová komisia zasadala dňa 1. marca 2011 a na základe predložených materiálov odporučila:

Počet uchádzačov na ročný študijný pobyt:  16

Odporučení kandidáti:


Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Odbor

Ročník/stupeň

štúdia

Júlia

Bútorová

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta

čínska filológia a aplikované ekonomické štúdiá

3. bakalársky

Lenka

Čavojská

Univerzita Karlova v Prahe

Filozofická fakulta

sinológia

2. bakalársky

Andrej

Dajča

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

kulturní studia Číny

2. bakalársky

Ing. Mgr. Ján

Ďurica

UK Bratislava

Filozofická fakulta

východoázijské štúdiá

1. doktorandský

Bc. Martin

Glockner

Vysoká škola ekonomická v Prahe

Fakulta medzinárodných vzťahov

medzinárodné ekonomické vzťahy

1. magisterský

Žofia

Guráňová

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická

fakulta

čínská filologie a filmová věda

1. magisterský

Mária

Ištvánová

UK Bratislava

Filozofická fakulta

čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

2. bakalársky

Jakub

Jochym

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta

čínska filológia, anglická filológia

2. bakalársky

Barbora

Králiková

UK Bratislava

Filozofická fakulta

čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

2. bakalársky

Mária

Medeková

UK Bratislava

Filozofická fakulta

čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

2. bakalársky

Mária

Mokošová

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta

anglická a čínská filologie

1. magisterský

Juraj

Petruška

UK Bratislava

Filozofická fakulta

čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

2. bakalársky

Timea

Poláková

UK Bratislava

Filozofická fakulta

čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

2. bakalársky

Marína

Tkáčová

Univerzita Karlova v Prahe

Filozofická fakulta

sinológia

2. bakalársky

Zuzana

Václaviková

UK Bratislava

Filozofická fakulta

Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

2. bakalársky

Náhradníčka:

Veronika Meravá - Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, čínska filológia - japonská filológia, 3. ročník, bakalársky

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Sekcia medzinárodnej spolupráce, Mgr. Jana Rybárikova,  telefón: 59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Posledná aktualizácia: 07.04.2011