SAIA, n.o.

FÍNSKO

Na základe ponuky fínskej vlády „Finnish Government Scholarship Pool“ na študijný, výskumný alebo  prednáškový pobyt pre doktorandov  v školskom roku 2011/2012, ktoré administruje fínska organizácia CIMO,  môže Slovensko nominovať 10 uchádzačov, z ktorých fínska strana vyberie štipendistov, ktorým udelí štipendium. Keďže o štipendium si podalo žiadosť 6 uchádzačov (z toho 2 boli neúplné) Ministerstvo, školstva, vedy a výskumu SR nominovalo štyroch doktorandov:

  1. Mgr. art. Lucia Biľová, doktorandka, Fakulta múzických umení, Akadémia umení v Banskej

Bystrici

  1. Mgr. Barbora Baďurová, doktorandka, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  1. Mgr. Natália Hepnerová, doktorandka, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

  1. Ing. Marek Novák, doktorand, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

 

Výsledky výberového konania zverejnení  CIMO najneskôr v júni.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR,  Sekcia medzinárodnej spolupráce, Mgr. Jana Rybárikova,  telefón: 59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

22/2/2011

Posledná aktualizácia: 22.02.2011