SAIA, n.o.

IZRAEL

Komisia   dňa 30. novembra 2010   na základe posúdenia materiálov a osobných pohovorov so 6 uchádzačmi (1 na výskumný 8-mesačný pobyt,  1 na 8-mesačný študijný pobyt a 4 na letný jazykový kurz v lete 2011) odporučila:

Letný jazykový kurz:

M.A. Michal Vaněk, externý doktorand, Filozofická fakulta, UK v Bratislave

Náhradník: Martin Kováč, študent, Evanjelická bohoslovecká fakulta, UK v Bratislave

Študijný alebo výskumný pobyt:

Mgr. Štefan Gyurki, PhD., učiteľ vysokej školy, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave

Náhradník: Bc. Matej Drotár, študent, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB v Banskej Bystrici

Rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia oznámi buď Ministerstvo zahraničných veci Štátu Izrael alebo prostredníctvom Ministerstva školstva vedy,výskumu a športu SR priamo uchádzačovi do leta 2011.

Posledná aktualizácia: 06.09.2011