SAIA, n.o.

KAZACHSTAN

Dňa 11. marca 2011 na základe Memoranda medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, v zmysle článku 2 Memoranda boli nominovaní na:

3 – 10 mesačný výskumný pobyt:

Mgr. Milan Gubka – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2. ročník doktorandského štúdia

Mgr. Peter Plenta – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2. ročník doktorandského štúdia

3 – 10 mesačný študijný  pobyt:

Veronika Hliničanová – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 4. ročník bakalárskeho štúdia

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybavuje Odbor akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠ SR (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) –Mgr. Jana Rybáriková, tel.: 02/59 374 606; 02/59 374 606, jana.rybarikova@minedu.sk.

 

Posledná aktualizácia: 02.05.2011