SAIA, n.o.

LITVA

Na letný kurz litovského jazyka bol dňa 23. marca 2011 nominovaný Bc. Juraj Kunák, študent 1. ročníka magisterského štúdia Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ktorý splnil požadované formálne náležitosti.

Cestovné náležitosti   uchádzačovi administratívne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Sekcia medzinárodnej spolupráce, Mgr. Jana Rybárikova,  telefón: 59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Posledná aktualizácia: 24.03.2011