SAIA, n.o.

MAĎARSKO

Výberová komisia zasadala dňa 29. marca 2011 a na základe predložených materiálov odporučila:

Počet uchádzačov22: 2 na doktorandský pobyt, 1 na výskumný pobyt, 2 na študijný pobyt, 12 na letný jazykový kurz

Odporučení kandidáti:

 

Doktorandský pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody

1. Mgr. art Andrea Kalinová, VŠVU Bratislava, doktorandka, 1. ročník

2. Mgr. Kristína Kučeráková, Trnavská univerzita v Trnave, doktorandka, 1. ročník

Výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody

1. PhDr. Ján Belko, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku, pedagogický pracovník

Študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody

1. Judit Gazsi, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, študentka 1.stupňa/  3. ročník

2. Linda Lubyova, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, študentka 1.stupňa/  3. ročník

Letný kurz maďarského jazyka

1. Bc. Marianna Kosmáčová, Prešovská univerzita, študentka  2. stupňa, 2. ročník

2. Mgr. Lucia Krchnáková, PhD., Štátny vedecký archív, vedecká pracovníčka

3. Mgr. Mária Kršková, Štátny archív v Bratislave, samostatná referentka

4. Mgr. Drahoslav Magdoško, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, doktorand

5. Mgr. Róbert Maretta, Slovenský národný archív, samostatný referent

6. Mgr. Helena Markusková, Univerzita Komenského Bratislava, doktorandka

7. Mgr. Mária Nováková, PhD., Štátny archív v Bratislave, pobočka Modra,

8. Mgr. Lukáš Paluga, Ministerstvo vnútra, odborný radca

9. Mgr. Nikola Regináčová, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, doktorandka

10. Janka Stehlíková, Konzervatórium v Bratislave, študentka

11. Vladimír Šranko, DiS. Art, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, študentka  1. stupňa, 1. ročník

12. JUDr. Mgr. Adriana Švecová, PhD., Trnavská univerzita, pedagogický pracovník

* Komisia odporúča ako náhradníčku Mgr. Martinu Snakovú zo Štátneho archívu vo Svidníku.

Odporučení uchádzači sa musia zaregistrovať na stránke Maďarskej štipendijnej rady www.scholarship.hu do 15. apríla 2011.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Sekcia medzinárodnej spolupráce, Mgr. Jana Rybárikova,  telefón: 59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Posledná aktualizácia: 05.04.2011