SAIA, n.o.

MEXIKO

Výberová komisia pre štipendijné pobyty v školskom roku 2012/2013 v Mexiku, udeľované v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o štipendijné pobyty do Mexika 2012, zasadala 21. októbra 2012.  Na základe osobného pohovoru a podkladových materiálov z celkového počtu 2 uchádzačiek o štipendijný pobyt (bilaterálne štipendiá) odporučila :

 

a) 1-semestrálny pobyt pre študentov na 1., 2. a 3. stupni VŠ štúdia

Bc. Zuzana Grečnárová, študentka 2. ročníka 2. stupňa VŠ, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, nástup na pobyt: september 2012; Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias

 

b) 1- až 12-mesačný výskumný alebo postgraduálny odborný pobyt

Mgr. Alexandra Šamková, zamestnankyňa Slovenského národného archívu, Ministerstvo vnútra SR, nástup na pobyt: september 2012; Archivo General de la Nación

Posledná aktualizácia: 25.10.2011