SAIA, n.o.

POĽSKO

Počet uchádzačov: 5 na študijný pobyt (polonisti a slovakisti), 6 na študijný pobyt v iných oblastiach,  2 doktorandský pobyt, 2 výskumný pobyt  a 18 na letný jazykový kurz

Výberová komisia zasadala dňa 18. marca 2011 a na základe predložených materiálov odporučila:

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Sekcia medzinárodnej spolupráce, Mgr. Jana Rybárikova,  telefón: 59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

 


Odporučení uchádzači:

Študijný (semestrálny) pobyt podľa čl. VI. Programu spolupráce :

 

 

Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Odbor

1.

Denisa

Galbavá

UK Bratislava

Filozofická fakulta

nemecký-poľský

2.

Peter

Hudák

EU Bratislava

Národohospodárska fakulta

Financie, bankovníctvo

3.

Katarína

Hutníková

VŠVU Bratislava

grafika

4.

Diana

Jevčáková

EU Bratislava

Podnikovohospodárska fakulta

Ekonomika, manažment podniku

5.

Jana

Mešterová

UPJŠ Košice

Filozofická fakulta

psychológia

6.

Denisa

Nešťáková

UK Bratislava

Filozofická fakulta

Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka

7.

Radka

Pucovská

UK Bratislava

Filozofická fakulta

Prekladateľstvo - tlmočníctvo

8.

Beata

Polná

UK Bratislava

Filozofická fakulta

anglický-poľský

9.

Jana

Várošová

UK Bratislava

Filozofická fakulta

anglický-poľský

 

 


Výskumný pobyt

 

 

Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Povolanie

1.

ThDr. Peter

Borza, PhD.

Prešovská univerzita

Gréckokatolícka teologická fakulta

Vysokoškolský učiteľ

2.

PaedDr. Jozef

Zentko, PhD.

Katolícka univerzita

Pedagogická fakulta

Vysokoškolský učiteľ

 

Doktorandský pobyt (výskumný):

 

Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Odbor

1.

PhDr. Milica

Majeriková

UMB Banská Bystrica

Fakulta humanitných vied

Slovenské dejiny

2.

Mgr. Priska

Sekerová

UK Bratislava

Filozofická fakulta

slavistika

 

 

Letné jazykové kurzy:

 

 

Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Odbor

Povolanie

1.

Peter

Balberčák

Katolícka univerzita

Filozofická fakulta

Anglický jazyk - filozofia

Študent 2. stupňa

2.

Mgr. Marián

Gliganič

Trnavská univerzita

Filozofická fakulta

etika

doktorand

3.

Mgr. Martina

Ivanová, PhD.

PU Prešov

Filozofická fakulta

Vysokoškolský učiteľ

4.

Mgr. Anna

Kasanová

UKF Nitra

Filozofická fakulta

etnológia

doktorand

5.

Silvia

Kaščáková

Katolícka univerzita

Pedagogická fakulta

Odborová didaktika

doktorand

6.

Miroslava

Kitková

Prešovská univerzita

Filozofická fakulta

slavistika

Študent 1.stupňa

7.

Mgr. Miroslava

Kyseľová

PU Prešov

Filozofická fakulta

Slovenský jazyk

doktorand

8.

Mgr. Pavol

Matula, PhD.

UK Bratislava

Pedagogická fakulta

Vysokoškolský učiteľ

9.

Lýdia

Melnová

UK Bratislava

Pedagogická fakulta

Učiteľstvo anglický jazyk

Študent 1.stupňa

10.

Elena

Súkeníková

UK Bratislava

Filozofická fakulta

Nemecký jazyk – poľský jazyk

Študent 1. stupňa

 

 

Náhradníci (v poradí určenom komisiou):

1.)

Zuzana

Grochalová

UKF Nitra

Filozofická fakulta

kulturológia

študent

5.

 

2.)

Lýdia

Machová

UK Bratislava

Filozofická fakulta

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

študent 2.stupňa

1.

Lublin, Varsava


Posledná aktualizácia: 03.05.2011