SAIA, n.o.

RUMUNSKO

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a výskumu Rumunska na roky 2007 – 2010, v zmysle článku 4 Programu môže Slovensko nominovať 5 uchádzačov, z ktorých rumunská strana vyberie uchádzačov, ktorým udelí štipendium na letný jazykový kurz . Keďže o štipendium si podala žiadosť 1 uchádzačka, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nominovalo túto študentku:

Romana Rýdza - Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava, odbor filmová a televízna réžia, 4. ročník.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR,  Sekcia medzinárodnej spolupráce, Mgr. Jana Rybárikova,  telefón: 59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Posledná aktualizácia: 18.04.2011