SAIA, n.o.

RUSKO - štipendiá vlády RF

Dňa 13. apríla 2011  zasadala výberová komisia pre štipendiá do Ruska na základe ponuky vlády Ruskej federácie.  Výberová komisia odporučila nominovať ruskej strane nasledujúcich uchádzačov:

Na jazykovú stáž:

  • Bc. Veronika Atalovičová – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 1. ročník magisterského štúdia, odbor: Tlmočníctvo a prekladateľstvo - ruský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra,

Bc. Elena Majzelová – Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 1. ročník magisterského štúdia, odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra

  • Bc. Dávid Ondrejkovič – Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2. ročník magisterského štúdia, odbor: Hospodárska diplomacia
  • Bc. Melánia Rolincová - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 1. ročník magisterského štúdia, odbor: Tlmočníctvo a prekladateľstvo - anglický jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra
  • Viola Sadloňová – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 3. ročník bakalárskeho štúdia, odbor: Ruský jazyk v odbornej komunikácii

Na celé magisterské štúdium:

1.)     Klaudia Gastová, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 3. ročník bakalárskeho štúdia, odbor: Ruský jazyk v odbornej komunikácii

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybavuje Odbor akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠ SR (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) –Mgr. Jana Rybáriková, tel.: 02/59 374 606; 02/59 374 606, jana.rybarikova@minedu.sk.

Posledná aktualizácia: 02.05.2011