SAIA, n.o.

SLOVINSKO

Výberová komisia zasadala dňa 6. apríla 2011 a na základe predložených materiálov odporučila:

Počet uchádzačov 11:

Odporučení kandidáti:

3 na študijný alebo doktorandský pobyt, 2 na Seminár slovinského jazyka pre slovakistov a slavistov, 2 na Letný jazykový kurz

 

Letná škola slovinského jazyka

  1. Bc. Andrej Kubík, študent 2. stupňa 1. ročník, Filozofická fakulta, UK v Bratislave
  2. Bc. Petra Solivarska, študentka 2. stupňa 1. ročník, Filozofická fakulta, UK v Bratislave

Náhradníčka:

Lucia Zajdelová, študentka 1. stupňa 2. ročník, Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave

 

Seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry:

  1. Zuzana Ďurišová, študentka 1. stupňa 1. ročník, Filozofická fakulta,  UK v Bratislave
  2. Bc. Sofia Ostrovská, študentka 2. stupňa 1. ročník, Filozofická fakulta, UK v Bratislave

Náhradníčka:

Bc. Mária Medvecká, študentka 2. stupňa 1. ročník, Filozofická fakulta, UK v Bratislave

Časť vysokoškolského vzdelávania 1. a 2. stupňa alebo doktorandského štúdia

 

  1. Lukáš Ágh, študent 1. stupňa 2. ročník, Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave, 5 mesiacov
  2. Ing. Mária Čarná, študentka 1. ročníka doktorandského štúdia, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 5 mesiacov
3.  Bc. Barbora Jesenská, študentka 2. stupňa 2. ročník, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 10 mesiacov

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Sekcia medzinárodnej spolupráce, Mgr. Jana Rybárikova,  telefón: 59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Posledná aktualizácia: 07.04.2011