SAIA, n.o.

SRBSKO

Výberová komisia zasadala dňa 24. marca 2011 a na základe predložených materiálov odporučila:

Počet uchádzačov: 2 na študijný pobyt, 3 na výskumný pobyt, 4 na letný jazykový kurz + 2 náhradníci

Odporučení kandidáti:

Študijný pobyt

1.)     Bc. Martin Balco, študent 2. magisterského štúdia, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB Banská Bystrica

2.)     Hana Vermešová, študentka 1. ročníka magisterského štúdia, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB Banská Bystrica


Výskumný pobyt

1.)     Ing. Petra Holzerová, študentka 2. ročníka doktorandského štúdia, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave

2.)     Ing. Jan Šinovský, študent 2. ročníka doktorandského štúdia, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita

3.)     Ing. Lenka Tomaníčková, študentka 2. ročníka doktorandského štúdia, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita

 

Letný kurz srbského jazyka

1.)     Bc. Katarína Andrášová, študent 2. ročníka magisterského štúdia, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave

2.)     Bc. Karolína Gibalová, študentka 2. ročníka magisterského štúdia, Filozofická fakulta UK v Bratislave

3.)     Eva Menyhártova, študentka 2. ročníka bakalárskeho štúdia, Filozofická fakulta UK v Bratislave

4.)     Mgr. Iva Paštrnáková, PhD., učiteľ vysokej školy, Pedagogická fakulta UK v Bratislave

 

Odporúčaní náhradníci v poradí:

1.)     Hana Vermešová, študentka 1. ročníka magisterského štúdia, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB Banská Bystrica

2.)     Bc. Martin Balco, študent 2. magisterského štúdia, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB Banská Bystrica

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Sekcia medzinárodnej spolupráce, Mgr. Jana Rybárikova,  telefón: 59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Posledná aktualizácia: 03.05.2011