SAIA, n.o.

ŠVAJČIARSKO

Dňa 16. novembra 2010 zasadala výberová komisia, ktorá posudzovala žiadosti na štipendijné pobyty vo Švajčiarsku v akademickom roku 2011/2012 predložené k 21. 10. 2010. Po posúdení materiálov 15 uchádzačov o postgraduálne a umelecké pobyty komisia odporučila týchto kandidátov (ich mená uvádzame v poradí určenom komisiou):

 

Postgraduálne štúdium:

 

  1. Mgr. Richard Štefanec, doktorand 2. ročníka, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, odbor Informatika
  2. Mgr. Katarína Šangalová, doktorandka 2. ročníka, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, odbor Právo

 

Náhradníci v abecednom poradí:

Mgr. Kristína Janotová, doktorandka 1. ročníka, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor Orientálne jazyky a literatúry

Bc. Miroslav Tabernaus, študent 1. ročníka 2. stupňa, Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta medzinárodných vzťahov, odbor Medzinárodný manažment CEMS

 

 

Umelecké pobyty:

 

  1. Bc. Daniela Baňasová, študentka 2. ročníka 2. stupňa, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta muzických umení, odbor Operný spev
  2. Martin Baran, študent 4. ročníka 1. stupňa, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, odbor Maľba

 

Posledná aktualizácia: 02.01.2012