SAIA, n.o.

UKRAJINA

Dňa 12. apríla 2011 na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania, v zmysle článkov 2 a 4 Programu spolupráce boli nominovaní:

  • na časť vysokoškolského štúdia:

Bc. Ivan Cuper – Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 1. ročník magisterského štúdia

Mgr. Veronika Pulišová - Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 1. ročník doktorandského štúdia

  • na letný kurz ukrajinského jazyka:

Eva Andrejcová – Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta, 1. ročník bakalárskeho štúdia

Bc. Zuzana Grochalova – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2. ročník magisterského štúdia

Nina Rosenbergerová – Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 1. ročník bakalárskeho štúdia

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybavuje Odbor akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠ SR (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) –Mgr. Jana Rybáriková, tel.: 02/59 374 606; 02/59 374 606, jana.rybarikova@minedu.sk.

Posledná aktualizácia: 02.05.2011