SAIA, n.o.

BULHARSKO

Dňa 4. apríla 2013 zasadala výberová komisia pre štipendium na letný jazykový kurz do Bulharska udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky a na základe predložených materiálov odporučila nasledovných uchádzačov:

Počet uchádzačov:5

Odporučení uchádzači:


Jazykový kurz:

  • Mgr. Katarína Spiessová; Goethe univerzita Bratislava, Fakulta medinárodného podnikania; odbor: ročník: 1., 2. stupeň;
  • Bc. Eva Bakičová; Ekonomická univerzita Bratislava; Fakulta medzinárodných vzťahov; odbor: hospodárska diplomacia;  ročník: 2.; 2. stupeň;
  • Bc. Natália Andrejová; Ekonomická univerzita Bratislava; Fakulta medzinárodných vzťahov; odbor: hospodárska diplomacia;  ročník: 2.; 2. stupeň;
  • Bc. Michaela Boboková; Ekonomická univerzita Bratislava; Fakulta medzinárodných vzťahov; odbor: hospodárska diplomacia;  ročník: 2.; 2. stupeň;
  • Linda Pavelková; Univerzita Komenského Bratislava; Filozofická fakulta; odbor: ruské a východoeurópske štúdiá; ročník 3.; 1. stupeň  


SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotnho vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk


 

Posledná aktualizácia: 03.05.2013