SAIA, n.o.

ČÍNA

Dňa 28. februára 2013 zasadala výberová komisia pre štipendiá udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2007 - 2010 a na základe osobného pohovoru a predložených materiálov odporučila uchádzačov uvedených v tabuľke. 

Odporučení kandidáti (15):
 

Poradie

Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Odbor

Ročník/stupeň štúdia

1.

Katarína

Čavojská, Mgr.

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Východoázijské štúdiá

3. ročník/ 

3. stupeň

2.

Daniela

Drdáková

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

1. ročník/ 

1. stupeň

3.

Marika

Fričová

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta

Čínska filológia

2. ročník/ 

1. stupeň

4.

Omar

Kanawati

Vysoká škola výtvarných umení

 

Reštaurovanie plošných disciplín

4. ročník/ 

1. stupeň

5.

Zuzana

Karkošiaková

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta

Čínska filológia - Anglická filológia

2. ročník/ 

1. stupeň

6.

Jana

Midriaková

Universität Wien (Viedenská univerzita)

 

Sinológia

4. ročník/ 

1. stupeň

7.

Matúš

Michálek

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

1. ročník/ 

1. stupeň

8.

Dmitrij

Solanič

Univerzita Karlova v Prahe

Filozofická fakulta

Sinológia

2. ročník/ 

1. stupeň

9.

Barbora

Šebová

Ekonomická univerzita v Bratislave

Obchodná fakulta

Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu

3. ročník/ 

1. stupeň

10.

Sandra

Tichá

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

1. ročník/ 

1. stupeň

11.

Marína

Tkáčová

Univerzita Karlova v Prahe 

Filozofická fakulta

Sinológia, Japonské štúdiá

4. ročník/ 

1. stupeň

12.

Silvia

Uhrincová

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

1. ročník/ 

1. stupeň

13.

Matúš

Vik

Masarykova univerzita v Brne

Filozofická fakulta

Kultúrne štúdiá Číny

3. ročník/ 

1. stupeň

14.

Silvia

Vrábľová, Bc.

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta

Čínska filológia - Španielska filológia

1. ročník/ 

2. stupeň

15.

Gabriela

Zríniová

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

1.ročník/ 1.stupeň

 

 Náhradníci:

 

  1. Jakub Jochym - Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, anglická a čínska filológia, 4. ročník, 1. stupeň
  2. JUDr. Jakub Matúš – Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva, právo, 1. ročník, 3. stupeň

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.


Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotnho vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Posledná aktualizácia: 03.05.2013