SAIA, n.o.

FÍNSKO

Na základe ponuky fínskej vlády „Finnish Government Scholarship Pool“ na študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt pre doktorandov v akademickom roku 2013/2014, ktoré administruje fínska organizácia CIMO, môže Slovensko nominovať 10 uchádzačov, z ktorých fínska strana vyberie štipendistov, ktorým udelí štipendium. Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu a športu SR nominovalo štyroch doktorandov:

 

  1. Ing. Alexandra Bodnárová, doktorandka, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
  2. Ing. Petra Lazarová, doktorandka, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
  3. Mgr. Katarína Lejavová, doktorandka, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  4. Mgr. Zuzana Nováková, doktorandka, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

 

Výsledky výberového konania zverejnení CIMO najneskôr v júni.

Posledná aktualizácia: 08.03.2013