SAIA, n.o.

IZRAEL

Komisia dňa 27. novembra 2012  na základe posúdenia materiálov a osobných pohovorov so 4 uchádzačmi (1 na magisterské štúdium a  3 na letný jazykový kurz v lete 2013) odporučila:

 Kandidáti na jazykový kurz:

  1. Kristína Boháčová, študentka, 2. ročník, Univerzita Karlova v Prahe, Filozofická fakulta

Náhradník:

  1. Mgr. Denisa Nešťáková, študentka, 1. ročník, The European Institute for Jewish Studies, Paideia, Švédsko

Študijný pobyt:

Mgr. Petra Kolesárová, absolventka, Exekútorský úrad JUDr. Ferenca, Prešov odporúčaná s podmienkou, že získa akceptačný list z Právnickej fakulty Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme

Rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia oznámi buď Ministerstvo zahraničných veci Štátu Izrael alebo prostredníctvom Ministerstva školstva vedy,výskumu a športu SR priamo uchádzačovi do leta 2012.

Upozornenie: Cestovné bude hradené len študentom slovenských vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 06.12.2012