SAIA, n.o.

KÓREA

 

Dňa 21. marca 2013 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Kórey odporučila nasledovných uchádzačov:

 

Zoznam odporučených kandidátov na celé štúdium (v poradí odporučenom výberovou komisiou):

 

1.) Bc. Jana Horniaková, Univerzita Komenského v Bratislave – celé magisterské štúdium

2.) Alžbeta Miadoková, Univerzita Komenského v Bratislave – celé magisterské štúdium

 

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Veľvyslanectvu Kórejskej republiky v Bratislave  alebo priamo na adresu uchádzača.

Posledná aktualizácia: 16.04.2013