SAIA, n.o.

SLOVINSKO

Dňa 19. marca zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty do Slovinska na školský rok 2013/2014, ktoré sú udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky.

Počet uchádzačov: 14

Kvóta : 20 mesiacov na 3 až 10 mesačné študijné pobyty

             2 miesta na letný jazykový kurz

             2 miesta na seminár slovinského jazyka pre slavistov a slovakistov


Na základe predložených materiálov, výberová komisia odporučila nasledovných uchádzačov:

 

Čl. 9 Programu spolupráce

Letný jazykový kurz

  1. Andrea Kapráliková, študentka 1. stupňa 3. ročník,Filozofická fakulta, UK v Bratislave
  2. Anna Csordás, študentka 1. stupňa 1. ročník, Filozofická fakulta,  UK v Bratislave

  Náhradníčka:

  Alexandra Vanenkovová, študentka 1. stupňa 2. ročník, Filozofická fakulta, UK v Bratislave

 

Čl. 9 Programu spolupráce

Seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry:

  1. Terézia Bartová, študentka 1. stupňa 1. ročník, Filozofická fakulta,  UK v Bratislave
  2. Katarína Lalíková, študentka 1. stupňa 1. ročník, Filozofická fakulta,  UK v Bratislave

  Náhradník:

  1. Roman Soóky, študent 1. stupňa 3. ročník, Filozofická fakulta, UK v Bratislave

 

 

Čl. 6 Programu spolupráce

Časť vysokoškolského vzdelávania 1. a 2. stupňa alebo doktorandského štúdia

 1. Bc.Veronika Bašňáková, študentka 2 stupňa 1. ročník, Filozofická fakulta, UK v Bratislave, 4 mesiace

 2. Veronika Bisahová, študentka 1. stupňa 2. ročník, Filozofická fakulta, UK v Bratislave, 4 mesiace

 3. Ing. Dominika Iliašová, študentka 2. stupňa 1. ročník, Filozofická fakulta, UK v Bratislave, 5 mesiacov

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Posledná aktualizácia: 03.05.2013