SAIA, n.o.

SRBSKO

Dňa 19. marca 2013 sa konala výberová komisia pre štipendijné pobyty udeľované na základe Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Srbsko v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na školský rok 2013/2014, a na základe predložených materiálov odporučila nasledovných uchádzačov:

 

Študijný pobyt

1.)     Júlia Kaluderovičová, študentka 3. ročníka, Fakulta managementu UK v Bratislave, 5 mesiacov


Letný seminár srbského jazyka

1.)     Dávid Altdorffer, študent 1. ročníka Mgr., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave,

2.)     Lýdia Galisová, študentka 3. ročníka Bc., Filozofická fakulta UK v Bratislave

3.)     Karin Kotvasová, študentka 2. ročníka Mgr., Obchodná fakulta EU v Bratislave

4.)     Dominika Plazáková, študentka 3. ročníka Bc., Filozofická fakulta UK v Bratislave

 

Náhradník:

Patrícia Želizňáková, študentka 2. ročníka Bc., Filozofická fakulta UK v Bratislave

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Posledná aktualizácia: 03.05.2013