SAIA, n.o.

ČÍNA

Dňa 3. marca 2015 zasadala výberová komisia pre štipendiá udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2007 - 2010 a na základe osobného pohovoru a predložených materiálov odporučila uchádzačov uvedených v tabuľke. Ku dňu uzávierky bolo podaných 28 žiadostí, jedna žiadosť nespĺňala formálne požiadavky. Pohovoru sa zúčastnilo 26 uchádzačov o štipendium.

Odporučení kandidáti (15):

 

  Meno Priezvisko Názov školy Študijný program Ročník
1  Viera  Dunajová-Jurčová  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta  Čínska filológie, Aplikované ekonomické štúdia  2. ročník/ 1. stupeň
2  Lucia  Ďurajková  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta  Čínska filológia - Anglická filológia  2. ročník/ 1. stupeň
3  Bianka  Fábryová  Masarykova univerzita v Brne, Filozofická fakulta  Mezinárodní teritoriální studia, odbor Kulturní studia Číny  2. ročník/ 1. stupeň
4  Martina  Gdovinová  Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta  Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia  1. ročník/ 1. stupeň
5  Kristián  Gloznek  Masarykova univerzita v Brne, Filozofická fakulta  Medzinárodné teritoriálne štúdiá  2. ročník/ 1. stupeň
6  Rebeka  Gontková  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta  Čínska filológia  2. ročník/ 1. stupeň
7  Paulína  Janišová  Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta  Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia  1. ročník/ 1. stupeň
8  Mária  Klátiková  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta  Pozemné stavby a architektúra  2. ročník/ 1. stupeň
9  Tatiana   Koleková  Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta  Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia  1. ročník/ 1. stupeň
10  Juraj  Lagin  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky  Účetnictví a daně  3. ročník/ 1. stupeň
11  Karolína   Purtzová  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta  Anglická filológia-Čínska filológia   2. ročník/ 1. stupeň
12  Táňa  Ramšáková  Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta  Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia  1. ročník/ 1. stupeň
13  Bc. Simona  Sieglová  Masarykova univerzita v Brne, Filozofická fakulta  Kulturní studia Číny  2. ročník/ 1. stupeň
14  Mária  Streďanská  Univerzita Karlova v Prahe, Filozofická fakulta  Sinológia  2. ročník/ 1. stupeň
15  Bc. Filip  Šebok  Masarykova Univerzita v Brne, Filozofická fakulta  Kulturní studia Číny  1. ročník /2. stupeň


Náhradníci:

 

  1. Lucia Mydliarová – Masarykova univerzita v Brne, Filozofická fakulta, kultúrne štúdiá Číny, 2. ročník, 1. stupeň
  2. Zuzana Takáčová  – Masarykova univerzita v Brne, Filozofická fakulta, anglický jazyk a literatúra a kultúrne štúdiá Číny, 2. ročník, 1. stupeň


SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.


Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Oddelenie rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Posledná aktualizácia: 28.05.2015