SAIA, n.o.

IZRAEL

Komisia dňa 2. decembra 2014  na základe posúdenia materiálov a osobných pohovorov s 10 uchádzačmi (1 na študijný alebo výskumný pobyt a 9 na letný jazykový kurz v lete 2015) odporučila:

Kandidátka na jazykový kurz:

  1. Alena Lechvárová, študentka, 3. ročník, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Náhradníčka na jazykový kurz:

  1. 1.      Anna Korbašová, študentka, 3. ročník, Univerzita Komenského v Bratislave

Kandidátka na študijný alebo výskumný pobyt: 

  1. Lucia Krollerová, študentka, 3. ročník, Ekonomická univerzita v Bratislave

Rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia oznámi schváleným uchádzačom do leta 2015 Ministerstvo zahraničných veci Štátu Izrael buď priamo alebo prostredníctvom Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR do leta 2015.

Upozornenie: Cestovné bude hradené len študentom slovenských vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 09.01.2015