SAIA, n.o.

KÓREA

Dňa 19. marca 2015 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Kórejskej republiky odporučila nasledovných uchádzačov:

 

Zoznam odporučených kandidátov na celé štúdium (v poradí odporučenom výberovou komisiou):

1) Katarína Vinšová, Univerzita Karlova, Praha – celé magisterské štúdium

2) Jakub Skočej, Technická univerzita v Košiciach – celé doktorandské štúdium

3) Timotej Šefčovič, Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc – celé magisterské štúdium

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Veľvyslanectvu Kórejskej republiky v Bratislave alebo priamo na adresu uchádzača.

Posledná aktualizácia: 20.03.2015