SAIA, n.o.

MEXIKO

Na základe ponuky mexickej vlády „Becas del Gobierno de México para extranjeros“ na akademické mobility pre študijný alebo výskumný pobyt, pre študentov, doktorandov a postdoktorandov v akademickom roku 2015/2016, môže Slovensko nominovať 3 uchádzačov, z ktorých mexická strana vyberie štipendistov, ktorým udelí štipendium.

Ku dňu uzávierky 31. júla 2014 SAIA, n.o., obdržala jednu žiadosť o štipendium mexickej vlády na ročný špecializačný pobyt. Žiadosť bola skontrolovaná, a spĺňa všetky formálne kritéria. Na základe dohody s pani Rosa María Castro Valle, atašé pre kultúru a styk s verejnosťou z Mexického veľvyslanectva vo Viedni, a po schválení žiadosti Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa rozhodlo, že výberová komisia zasadať nebude nakoľko počet uchádzačov bol menší ako stanovená kvóta. SAIA, n.o., poslala žiadosť na Mexické veľvyslanectvo priamo ako nomináciu uchádzačky:

  • Almira Biljalovičová – absolventka magisterského štúdia, Univerzita v Granade, Fakulta filozofie, odbor anglická lingvistika a literatúra

Ku dňu uzávierky 29. augusta 2014 SAIA, n.o., neobdržala žiadnu žiadosť o štipendium mexickej vlády vrámci ponuky špeciálnych programov

Definitívne rozhodnutie o pridelenom štipendiu vynesie Mexická vláda a voči tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať. Výsledky výberového konania budú uchádzačom doručené v písomnej podobe na príslušnú Mexickú ambasádu.

Posledná aktualizácia: 27.05.2015