SAIA, n.o.

RUSKÁ FEDERÁCIA - DIPLOMATICKÁ AKADÉMIA MZV RF

V súvislosti s ponukou doktorandského štúdia na Diplomatickej akadémii Ministerstva zahraničných vecí Ruskej Federácie na akademický rok 2015-2016 SAIA, n. o. k uzávierke na predkladanie žiadostí obdržala 2 žiadosti.

Požadované podkladové materiály mal po formálnej stránke v poriadku jeden uchádzač:

  1. Ivo Hopta, študent Moskovského inštitútu medzinárodných vzťahov MGIMO, Ruská Federácia.

 

Keďže SAIA, n. o. nezabezpečuje výberové konanie uchádzačov na menovanú štipendijnú ponuku, materiály uchádzača boli postúpené Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky, v ktorého kompetencii je ďalšia administrácia štipendijnej ponuky. 

 

Posledná aktualizácia: 13.01.2016