SAIA, n.o.

RUSKÁ FEDERÁCIA - MGIMO

Dňa 3. júna 2015 zasadala výberová komisia pre výber štipendistov na celé vysokoškolské štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (MGIMO) v Moskve od akademického roka 2015 – 2016. Výberová komisia na základe osobných pohovorov a  predložených materiálov odporučila dvoch uchádzačov na čiastkové štipendium na celé bakalárske štúdium.

 Odporučení kandidáti:

Por. č.

Meno

Priezvisko

Názov školy/VŠ/Fakulty

Fakulta

1.

Anton

Gromóczki

Gymnázium, Košice

Fakulta medzinárodných vzťahov

2.

Rudolf

Hlaváč

Všeobecná vzdelávacia stredná škola Lýceum č. 1574, Moskva

Fakulta medzinárodných ekonomických vzťahov

 
SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Veľvyslanectvu SR v Ruskej federácii alebo Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

 

Posledná aktualizácia: 13.01.2016