SAIA, n.o.

ŠVAJČIARSKO

 

V zmysle nóty č. 74/2014 Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie v Bratislave sa zmenili podmienky výberu uchádzačov o štipendiá ESKAS na pobyty vo Švajčiarskej konfederácii. Podľa požiadaviek Švajčiarskej štipendijnej komisie (ESKAS) sa švajčiarskej strane doručili všetky žiadosti, ktoré spĺňali formálne podmienky. SAIA z uvedeného dôvodu skontrolovala podané žiadosti a po konzultácii s pracovníčkou Odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR postúpila všetky žiadosti uchádzačov veľvyslanectvu.  

 

Rozhodnutie o pridelení,resp. nepridelení štipendia oznámi kandidátom švajčiarska strana pravdepodobne v mesiaci máj.

Posledná aktualizácia: 13.01.2016