SAIA, n.o.

ČÍNA

Dňa 5. marca 2020 zasadala výberová komisia pre štipendiá udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky a na základe osobného pohovoru, pohovoru cez skype a predložených materiálov odporučila uchádzačov uvedených v tabuľke. 

 

Odporučení uchádzači:

Por. č.

Meno

Priezvisko

Status

Študijný program

Domáca univerzita a fakulta

Ročník

1

 Kristína

 Černá

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Východoázijské jazyky a kultúry

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

 2.

2

 Kristína

 Gavendová

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Východoázijské jazyky a kultúry so zameraním na čínsky jazyk

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

 4.

3

 Kamila

 Kandravá

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Východoázijské jazyky a kultúry

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

 4.

4

 Barbora

 Kollárová

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk a kultúru)

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

 4.

5

 Marek

 Mitro

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Východoázijské jazyky a kultúry so zameraním na Čínu

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

 2.

6

 Dávid

 Šandala

 študent vysokej školy 1. stupňa

 východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk a kultúru)

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

 2.

7

 Eva

 Vráblová

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Východoázijské jazyky a kultúry so zameraním na čínsky jazyk

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

 2.

8

 Kristián

 Schloszmann

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Čínska filológia - jednoodborové štúdium

 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 2.

9

 Lívia

 Hudačková

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Čínska filológia

 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 2.

10

 Janka

 Žišková

 študent vysokej školy 1. stupňa

 čínska filológia, francúzska filológia

 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 2.

11

 Simona

 Čuboňová

 študent vysokej školy 2. stupňa

 Asijské studia se zaměřením na čínský jazyk a kulturu

 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 1.

12

 Alexandra

 Hazuchová

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Čínská filologie-Filmová studia

 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 2.

13

 Linda

 Szabóová

 študent vysokej školy 2. stupňa

 Asijská studia: Tibetanistika

 Univerzita Karlova

 2.

14

 Vanesa

 Nguyenová

 študent vysokej školy 1. stupňa

 čínska filológia

 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 2.

15

 Rebeka

 Pozsonyiová

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Čínská filologie - Aplikovaná ekonomická studia

 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 2.

 

Náhradníci v určenom poradí:

Por. č.

Meno

Priezvisko

Status

Študijný program

Domáca univerzita a fakulta

Ročník

1

 Kristína

 Burdasová

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Sinologie

 Univerzita Karlova v Prahe

 2.

2

 Martina

 Tarajčáková

 študent vysokej školy 2. stupňa

 Ázijské štúdiá (zameranie na čínsky jazyk a literatúru), Ruská filológia

 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 1.

3

 Alexandra

 Dikáczová

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Východoázijské jazyky a kultúry

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

 4.

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Ing. Mária Macháčová, telefón: 02/59374606, e-mail: maria.machacova@minedu.sk.

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

 

Posledná aktualizácia: 03.04.2020