SAIA, n.o.

KÓREA

Výberové konanie uchádzačov na celé magisterské a/alebo celé doktorandské štúdium v Kórejskej republike udeľované na základe ponuky štipendií vlády Kórejskej republiky sa vzhľadom na opatrenia proti šíreniu Covid-19 uskutočnilo výlučne formou hodnotenia podkladových materiálov uchádzačov členmi výberovej komisie.

Na celé štúdium v Kórejskej republike sú nominovaní (v poradí odporučenom výberovou komisiou):


1. Anna Etela Gašparová, Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Česká republika celé magisterské štúdium;


2. Kristián Kuzmiak, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Česká republika celé magisterské štúdium.

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Veľvyslanectvu Kórejskej republiky v Bratislave alebo priamo na adresu uchádzača.

 

Posledná aktualizácia: 22.04.2020