SAIA, n.o.

RUSKÁ FEDERÁCIA - MGIMO

RUSKÁ FEDERÁCIA - MGIMO

Dňa 11. júna 2020 zasadala výberová komisia pre výber štipendistov na celé vysokoškolské štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (MGIMO) v Moskve od akademického roka 2020 – 2021. Výberová komisia posudzovala žiadosti uchádzačov na štipendium na celé bakalárske a celé magisterské štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (MGIMO) v Moskve. Výberové konanie uchádzačov na celé vysokoškolské štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (MGIMO) v Moskve udeľované na základe ponuky štipendií Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie sa vzhľadom na opatrenia proti šíreniu Covid-19 uskutočnilo on-line.

 

Výberová komisia na základe osobných pohovorov a predložených podkladových materiálov odporučila na celé bakalárske štúdium dvoch uchádzačov na čiastkové štipendium a dvoch náhradníkov.

Odporučení uchádzači na celé bakalárske štúdium (v poradí odporučenom výberovou komisiou):

 

Poradie odporúčaných uchádzačov

Meno

Priezvisko

Názov školy/VŠ

Názov fakulty na MGIMO

1

Laura

Nawabi Korienková

 Súkromné Slovanské Gymnázium, Vážska

 Fakulta medzinárodných vzťahov

2

Oskár

Münnich

 Gymnázium Krompachy 

 Fakulta medzinárodných vzťahov

 

Náhradníci na celé bakalárske štúdium (v poradí odporučenom výberovou komisiou):

Poradie náhradníkov

Meno

Priezvisko

Názov školy/VŠ

Názov fakulty na MGIMO

1

 Boris

 Fedorko

 Gymnázium Alberta Einsteina 

 Fakulta medzinárodných vzťahov

2

 Sofia

 Bočeva

 Gymnázium na Ulici Ladislava Sáru 

 Fakulta medzinárodných vzťahov

 

 

V prípade uchádzačov o štipendium na celé magisterské štúdium na MGIMO a vzhľadom na skutočnosť, že o štipendium prejavila záujem iba jedna uchádzačka (čo je menej ako možná kvóta), výberová komisia po posúdení predložených podkladových materiálov a na základe osobného pohovoru odporučila jednu uchádzačku.

 

Odporučená uchádzačka na celé magisterské štúdium:

 

Poradie odporúčaných uchádzačov

Meno

Priezvisko

Názov školy/VŠ

Názov fakulty na MGIMO

1

Katarína 

Holjenčíková 

MGIMO

Medzinárodný manažment v oblasti transportu ropy a ropných produktov (v spolupráci s TRANSNEFT) 

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Veľvyslanectvu SR v Ruskej federácii alebo Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

 

Posledná aktualizácia: 01.07.2020