Ďalšie možnosti financovania

Vyhľadajte si ďalšie štipendijné možnosti pre váš plánovaný pobyt v databázach a na webových stránkach slovenských a zahraničných inštitúcií. Možnosťou financovania pobytu sú aj pôžičky pre študentov a pedagógov.

Webové stránky - štipendiá a granty
Tu nájdete ďalšie vyhľadávače a databázy štipendií a grantov (všeobecné aj podľa krajín).

Financovanie výskumu a ponuky práce
Euraxess jobs and funding - oficiálna databáza Európskej únie.

Pôžičky pre študentov a pedagógov
Preklik na webovú stránku Fondu na podporu vzdelávania.